Referencer

MDP Broparken (Lotus Aktive)

MDP Broparken

Lotus får borgerens ressourcer i spil

Da MDP Broparken, Rødovre Kommunes Døgnrehabilitering, anskaffede sig en Lotus Aktive i september 2018 fik de hurtigt skabt en bedre arbejdsgang og mere samarbejde mellem personale og borger. Nogle borgere undgår nu helt at bruge lifte og kommer hurtigere op på egne ben.

MDP Broparken

Lotus er lettere at bruge, navigere og håndtere

MDP Broparken behandler mange borgere, der måske kan stå selv, men ikke flytte fødderne. Her har personalet oplevet en kæmpe fremgang ved indførelsen af Lotus: ”Med Lotus oplever borgerne hurtigere at kunne selv”, forklarer Jeannie Andersen, Sosu Assistent på MDP Broparken.

”Lotus har mange fordele i forhold til stålifte, da den er mere naturlig at bruge for borgeren og intuitiv at håndtere for personalet. Den er simpelthen lettere at bruge, navigere og håndtere. Der er ikke så meget udstyr, så borgeren bliver ikke forvirret. Vi bruger den fx til træning, så borgerne kan rejse sig og sætte sig, mens de føler sig trygge.”

”Det giver mere træning i hverdagen, når de kan stå under hele forflytningen, fordi de ved, at de har sædet, hvis de får brug for det”, indskyder Regin Thorsteinsson, Sosu Assistent.

MDP Broparken

Bedre arbejdsgange og resultater

Efter introduktionen af Lotus gik der kun ganske kort tid, før MDP Broparken oplevede en bedre arbejdsgang og mere samarbejde mellem personale og borger. ”Jeg er tættere på borgeren, og det giver mig en bedre arbejdsstilling, mens borgeren bliver mere rolig” forklarer Jeannie.

”Vi bruger Lotus til mange forskellige borgere, og har særlig god effekt med de nervøse borgere, der ikke tror på egen formåen. Borgerne reagerer positivt og mere trygt med Lotus.

De er mere med og bruger deres krop mere, så vi får deres ressourcer i spil. Vi oplever da også, at der er flere og flere borgere, der spørger efter den, fordi den fungerer bedre for dem.”

Vi ville da gerne have én til

I dag undgår MDP Broparken at bruge lifte til nogle del borgere, der med Lotus hurtigere kommer op på egne ben. Det har skabt en stor efterspørgsel på hjælpemidlet på begge afdelinger: ”I takt med at kollegaerne får øjnene op for Lotus, bliver den brugt mere og mere.

Pludseligt mangler man den”, fortæller Else Marie Laursen, Afd. sygeplejerske på MDP Broparken. ”Så det ville være rart at have flere – vi har helt klart behovet, og det giver mening med vores borgergruppe.

Samarbejdet med Botved har også været godt. Vi kommer hurtigt i kontakt med den relevante person, og der er hurtig respons og god service. Man ringer bare. Vi føler os hørt, og konsulenten er god til at spørge ind til vores behov.”

Sparer ressourcer

Som følge af den forholdsvis beskedne pris giver anskaffelsen af Lotus Aktive også god mening rent økonomisk. ”Det er nemt at sætte sig ind i brugen, og vi instruerer hinanden på tværs”, forklarer Jeannie. ”Der er mindre at holde styr på i forhold til andre redskaber, så én person kan klare forflytningen. Desuden er Lotus lettere i forhold til hygiejne; nem at spritte af og gøre ren. Det sparer alt sammen på vores ressourceforbrug.”

”Vi får hurtigere borgere op at stå, fordi vi kan afprøve med en ny borger under sikre forhold, og det kan afkorte forløbet”, supplerer Regin.

MDP Broparken, Rødovre Kommunes Døgnrehabilitering:

  • 2 afdelinger med 30 stuer i alt
  • Står for behandling og træning af indlagte borgere efter hospitalsindlæggelse

Behandler stort set alle diagnosegrupper fra det brækkede ben til blodpropper

Få mere at vide

Christel Christensen
Salgschef Rehab

Stine Moisgaard Bramming
Produktchef hjælpemidler / Forflytning

Stine har en baggrund som fysioterapeut og en dyb indsigt i valg og brug af hjælpemidler til bevægelseshæmmede.

Få tilsendt produktet som PDF

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.