Bæredygtighed

En ekstra indsats for klimaet og miljøet

Botveds primære bidrag til samfundet er at sikre bedre muligheder og større livskvalitet for bevægelseshæmmede. Vores ansvar rækker imidlertid ud over at sikre øget tilgængelighed i det private og offentlige rum.

Alle virksomheder afsætter et klimaaftryk, og selv om Botved som salgs- og servicevirksomhed har et relativt lavt ressource- og energiforbrug, er vi fuldt bevidste om vores forpligtelse til ikke at påvirke miljøet og klimaet unødigt. Botved har gennem mange år ageret miljøbevidst via ressourcebesparende foranstaltninger, genbrug etc., og for yderligere at optimere denne indsats indførte vi fra 2020 en officiel miljøpolitik.

Målsætningen er at blive CO2 neutral inden 2030, og der sættes ind med målrettede initiativer på samtlige niveauer på tværs af virksomheden. I starten af 2020 gennemførte vi en miljøundersøgelse i alle afdelinger i virksomheden. Samtlige medarbejdere blev inddraget i bestræbelserne på at finde frem til relevante tiltag, som yderligere kunne mindske vores CO2-aftryk og generelle påvirkning af miljøet. Disse input er integreret i miljøpolitikken samt i en ”grøn medarbejderhåndbog”, som løbende opdateres med nye, innovative tiltag.