Klima- og miljøindsats

Botved bliver CO2 neutral inden 2030

Det er Botveds målsætning at blive CO2 neutral inden 2030, og der sættes ind med målrettede initiativer på samtlige niveauer på tværs af virksomheden. Er der ved udgangen af 2029 stadig en resterende udledning af CO2 fra Botved, vil vi kompensere for denne med FN-certificerede CO2-reducerende projekter.

Ingen unødig påvirkning af miljø og klima

Botveds primære bidrag til samfundet er at sikre bedre muligheder og større livskvalitet for bevægelseshæmmede. Vores samfundsmæssige ansvar rækker imidlertid ud over at sikre øget tilgængelighed i det private og offentlige rum. Alle virksomheder afsætter et klimaaftryk, og selv om Botved som salgs- og servicevirksomhed har et relativt lavt ressource- og energiforbrug, er vi fuldt bevidste om vores forpligtelse til ikke at påvirke miljøet og klimaet unødigt. Vi handler miljøbevidst i alle vores aktiviteter og overholder konsekvent lovgivningen på miljøområdet.

Da Botved ikke har nogen selvstændig produktion, er vores aktuelle indsats primært rettet mod:

  • Reduktion af miljøpåvirkning fra transport
  • Øget energieffektivitet og minimering af energiforbruget
  • Forbedret affaldshåndtering
  • Intensivering af samarbejdet med leverandørerne om at øge anvendelsen af miljørigtige materialer og processer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vælg nyhedsbrev*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.