Referencer

Fjordskolen (liftsystem)

Aabenraa Kommunes specialskole, Fjordskolen, gymnastiksal

Større bevægelsesfrihed til handicappede elever

I foråret 2019 installerede Botved liftsystemer over hele Fjordskolen, hvor Aabenraa Kommune fremover samler aktiviteterne for børn i folkeskolealderen med behov for vidtgående specialundervisning.

Foruden den generelle sikring af tilgængelighed fik såvel elever som lærere samtidig en betydelig større fleksibilitet og flere udfoldelsesmuligheder i hverdagen.

Specialskole med 250 elever

Aabenraa Kommunes specialskole, Fjordskolen, har hidtil været beliggende på tre adresser, og beslutningen om at samle skolens tre afdelinger og en skolefritidsordning på den tidligere Kruså Skole har medført, at der skulle foretages en renovering og udbygning af denne.

En af de centrale opgaver ved indretningen var at forbedre forholdene for de multihandicappede elever: ”Da vi skulle lave udbuddet, fandt vi fx ud af, at vi tidligere havde kørt med 5 forskellige liftsystemer, hvoraf de 3 var forældede”, fortæller Louise Kock, fysioterapeut på Fjordskolen.

”Botved viste fra starten, at de havde styr på mulighederne og løsningerne og var godt klædt på fra tilsvarende opgaver. Vi har haft stort udbytte af deres viden og erfaring og har fået et fantastisk sammenhængende system med nye muligheder, som vi ikke kendte i forvejen.”

Rum-til-rum liftløsninger

En af de nye muligheder, som Louise Kock er særlig glad for, er R2R-systemet: ”Det vil få stor betydning for vores daglige arbejde, at Botved introducerede os til denne løsning.

Nu kan vi forflytte eleverne fra et rum til et andet uden at skulle skifte til og fra kørestol flere gange undervejs. Det skåner både eleven og personalet for mange stressede og fysisk belastende situationer. Vi får også langt større fleksibilitet i undervisningen, når eleverne let kan omgrupperes, få individuelle pauser i mindre sidelokaler osv.”

Opløftende sansestimulering

Når du sidder i en kørestol eller ligger på et leje det meste af dagen, er det rart med noget fysisk aktivitet og afveksling. ”For nogle elever kan det være dejligt befriende f.eks. at blive løftet op at stå i en stådragt, og nu kan vi tilmed give dem ekstra sansestimulering med gyngeture i aktivitetsvogne, der monteres på liften”, forklarer Louise Kock.

”De mange indbyggede muligheder i liftsystemet medvirker til at optimere de mange forflytninger af elever i løbet af skoledagen”. Botved har også tilbudt en samlet træning for personalet på skolen, så vi får en god, fælles start og lærer at udnytte alle funktionerne.”

Gode løsninger på tekniske udfordringer

Projektlederen Kim Hovmand Larsen fra Aabenraa Kommune er også særdeles tilfreds med kvaliteten og fleksibiliteten i Botveds løsninger: ”Ved ombygning af gamle skoler vil der altid være en række problemer med at lægge nye systemer ind”, siger han. ”Alligevel er det lykkedes Botved at opfylde de mange detaljerede krav til tilgængelighed og skabe en effektiv rumdækning med lifte – lige fra de lavloftede og trange toiletter med lavere rumhøjde til en højloftet gymnastiksal. Det hele har kørt meget smidigt, og vi har fået en fremragende service.

Rent æstetisk er resultatet også meget vellykket, ikke mindst fordi Botved – i øvrigt uden beregning – tilbød at ændre farven på skinnerne fra standard alu til hvid, så systemet faldt meget bedre ind i helheden.”

Liftdækning af Fjordskolen 2019:

• Sikring af tilgængelighed overalt på skolen
• Liftsystemer installeret i 35 forskellige rum
• R2R (rum-til-rum) systemer
• Gode muligheder for montering på meget forskellige underlagskonstruktioner

Fjordskolen giver vidtgående specialundervisning til børn med autismespektrumsforstyrrelser (ASF) og lignende, børn med multiple funktionsnedsættelser, børn med generelle indlæringsvanskeligheder og for nogle børns vedkommende fysiske handicaps, og børn med indlæringsvanskeligheder kombineret med opmærksomhedsforstyrrelser og socio-emotionelle vanskeligheder.

Få mere at vide

Christel Christensen
Salgschef Rehab

Stine Moisgaard Bramming
Produktchef hjælpemidler / Forflytning

Stine har en baggrund som fysioterapeut og en dyb indsigt i valg og brug af hjælpemidler til bevægelseshæmmede.

Få tilsendt produktet som PDF

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.