Elevator type 2

Glas elevator i opgang

Tilgængelighed i etagebyggeri med elevator type 2

I Danmark er det primært Bygningsreglementet og de fælles europæiske standarder for elevatorer, DS/EN 81-70:2018, der sætter rammerne for tilgængelighed og krav til elevatorer. Et centralt krav er, at der i nybyggeri, hvor der installeres elevator, skal være mindst én type 2 elevator. Ved ombygninger kan kommunalbestyrelsen dispensere fra dette krav.

Modeltegning af opbygningen af elevator

Bygningsreglementets krav til elevatorer

Barrierer i hverdagen kan hindre, at mennesker med handicap bliver behandlet med ligeværd og respekt. Derfor rummer det seneste bygningsreglement BR18, der trådte i kraft den 1. juli 2018, også en række krav om tilgængelighed. Ifølge § 249, skal der i nybyggeri, hvor der installeres elevator, være mindst én elevator designet og udført som type 2 elevator i overensstemmelse med DS/EN 81-70, og dette gælder for alle opgange. En type 2 elevator stiller bl.a. specifikke krav til elevatorens dimensioner (1,4 meter x 1,1 meter) og placering af betjeningsknapper.

Elevatorer skal dog altid tilpasses til anvendelsen, og det kan dermed være nødvendigt at gå ud over minimumskravet, hvis elevatoren fx skal medbringe større kørestole og ambulancebårer eller den etableres i et byggeri med mange brugere.

Ved især ombygninger, hvor det er svært at få plads til en type 2 elevator, kan der som alternativ installeres en minielevator eller løfteplatform med mindre dimensioner. Det kræver dog en dispensation fra kommunalbestyrelsen.

Indvendig i en elevator

Botveds elevatorer overholder DS/EN 81-70:2018

Botved har en bred vifte af elevator- og liftløsninger, der sikrer nem og sikker tilgængelighed i etagebyggeri. En del af disse løsninger overholder samtlige krav i EN 81-70:2018 til bl.a. elevatorkontroller, afstande, mål, kontraster og tilbehør, som letter adgangen for brugere af kørestole eller gåhjælpemidler.

Modeltegning af elevator med træ paneler og glas

Grundlæggende krav i DS/EN 81-70:2018

Krav til elevatorstol og interiør:

 • Der skal monteres et gelænder i elevatorstolen på den side, hvor COP (Car Operating Panel) er placeret
  • Hvis afstanden mellem COP og det tilstødende hjørne er mindre end at et 400 mm gelænder kan passe på væggen, er det nødvendigt at montere et gelænder på begge sider af COP
  • For stoletyper 1, 2 og 3 (se tabel 1) kan gelænderet monteres på væggen modsat COP, hvis bredden på forvæggen er mindre end dybden på gelænderet
  • For stoletyper 4 og 5 er det nødvendigt at montere et ekstra gelænder på væggen modsat COP eller på bagvæggen
 • Spejl er obligatorisk for stoletyper 1, 2 og 3
 • Dekorative finishes må ikke reducere den nominelle stoledybde med mere end 15 mm på hver væg.
  • Der må ikke føjes ekstra funktioner til stolevæggene under en højde af 800 mm, som kan hæmme ophold og bevægelse af passagerer, som bruger kørestol eller andre gåhjælpemidler. Dette vil særligt være gældende for type 1 og 2 stole, idet det begrænser minimumdybden, og for type 4 stole fordi det begrænser det mindre minimummål. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at øge den nominelle stolebredde eller -dybde med nogle få mm alt efter hvilken finish, der er brugt på væggen, for at kompensere for den nødvendige ekstra plads.
Forstørret billede af elevatorens positions indikator

Signaleringsrelaterede krav:

 • Den hørbare signalstyrke skal være justerbar mellem 35 og 65 bB(A) for stolenes miljøer. I støjende miljøer skal lydniveauet være justerbart op til 80 dB(A).
 • Der kræves en 30 % kontrast:
  • Mellem trykknap og frontplade eller nærmeste omgivelser.
  • Mellem symbol på trykknap og baggrund på knap.
  • Mellem frontplade og dens omgivelser på repos.
   • Der er ikke noget krav om luminanskontrast for apparater monteret på dørkarmen
   • Der er ikke noget krav om luminanskontrast mellem COP og frontplade, når COP indeholder fem eller flere knapper.
Tabel over elevator stoletyper

Type 2 elevator stoletyper

Kabinelifte og type 2 elevatorer

Indendørs enkelt-persons elevatorsluse

Vuelift

Arkitektonisk lethed og elegance.
Med sin flotte cylindriske eller moderne ottekantede form hæver Vuelift det praktiske og funktionelle til noget smukt og æstetisk.

Botved H250 Lifestyle

Rent fysisk optager H250 Lifestyle ikke mere plads end en lænestol, og løsningen kan med sit elegante og kompakte design placeres næsten hvor som helst i boligen

Ring mig op

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bestil gratis brochure

Navn*
Adresse
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.