Blog

Optimer arbejdsprocesser og undgå arbejdsskader med loftlifte

Loftlifte er et uundværligt hjælpemiddel på offentlige institutioner som plejehjem og hospitaler, hvor der er et stort behov for at undgå tunge løft og reducere risikoen for arbejdsskader ved forflytning af personer med begrænset mobilitet.

Loftlifte reducerer de tunge løft

Forflytning af borgere og patienter kan være en stor udfordring for personalet i offentlige institutioner. Tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger kan have alvorlige konsekvenser både for personalet og borgeren/patienten. Derfor er det vigtigt at have de rette hjælpemidler til rådighed.

En af de bedste løsninger er at investere i skinnesystemer og løfteudstyr, som kan gøre forflytning af borgeren/patienten mere effektiv og mindre belastende for både personalet og borgeren/patienten. Der er flere muligheder for forflytning, og det er vigtigt at vælge den ideelle løsning til den specifikke situation.

Loftlifte er solidt løfteudstyr, der bruges til at forflytte personer med begrænset mobilitet fra en position til en anden. De monteres typisk med skinner i loftet og omfatter foruden selve løfteudstyret også et løftesejl, som fastholder og sikrer personen under forflytningen.

Ved brug af loftlifte undgår du tung belastning og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger hos personalet, hvilket bidrager til at optimere arbejdsprocesserne og mindske risikoen for arbejdsskader.

Forskellige typer af loftlifte

Stationære loftlifte fastmonteres på et bestemt sted i lokalet og kan have forskellige kapaciteter afhængigt af behovet. De fungerer ved at montere en fast skinne i loftet, som løfteapparatet bevæger sig langs. Desuden består de af en løftemotor, som er el-drevet, og et løfteapparat, hvorpå man placerer den person, der skal flyttes. Løfteapparatet kan enten være en bæresele, en stol eller en platform, afhængigt af den specifikke type loftlift.

Loftliften fungerer ved hjælp af et kabelsystem, og der findes både manuelle og el-drevne lifte.

Når liften er monteret i loftet, kan brugeren fastgøres til løfteapparatet og løftes fra en position til en anden. Dette kan være nyttigt for personer med nedsat mobilitet eller handicap, der har brug for hjælp til at flytte sig fra en seng til en stol eller til at komme ind og ud af et badekar.

Faste loftslifte kan være manuelle eller elektriske, og de kan have forskellige funktioner, såsom at kunne dreje eller justere højden på løfteapparatet. Det er vigtigt at vælge den rigtige type loftlift til den specifikke brugers behov og at følge alle sikkerhedsanvisninger for at undgå ulykker.

Der findes dog også loftlifte med en bevægelig skinne, der kan justeres for at imødekomme forskellige forflytningsbehov. Desuden findes der mobillifte, som kan transporteres rundt mellem flere rum, da de bærer sig selv og ikke er fastgjort i loftet.

Læs mere her og se de forskellige modeller her: https://botved.dk/hjaelpemidler/loftlifte/

Fordele ved brug af loftlifte

Bedre arbejdsmiljø og færre skader

Ved at medvirke til at undgå tunge løft og belastende arbejdsstillinger kan loftlifte betyde et bedre arbejdsmiljø for personalet, som dermed vil have mindre risiko for skader og nedslidning på sigt.

Optimerede arbejdsprocesser og øget fleksibilitet

Loftlifte optimerer samtidig arbejdsprocesserne i institutionen og giver øget fleksibilitet i forhold til at flytte tunge personer/genstande. Det gør det nemmere at håndtere opgaver hurtigt og effektivt

Med den rette træning og erfaring kan personalet udføre løftene mere effektivt og hurtigere med en loftlift end ved manuelle løftemetoder – uden behov for store hold eller ekstra udstyr. Dette frigiver mere tid til at fokusere på andre plejeaspekter og opgaver, hvilket kan øge produktiviteten og forbedre den generelle plejekvalitet.

Reduceret fravær og bedre økonomi

Manuel håndtering af tunge genstande kan føre til alvorlige skader, såsom rygskader og muskelsmerter. Arbejdsskader er en stor belastning for både medarbejdere og virksomheder, da de kan føre til nedetid og høje omkostninger i form af behandling og kompensation.

Det er dermed ikke kun etisk ansvarligt at beskytte medarbejderne mod skader; det giver også mening økonomisk. En mindskelse i antallet af arbejdsskader fører ofte til en reducering i fravær, faldende medicinske udgifter samt lavere forsikringspræmier.

Brugervenlige loftlifte vil ikke blot reducere stressniveauet hos dine ansatte men også hjælpe dem effektivt med deres opgaver I hverdagen.

Øget sikkerhed og tryghed

Et godt og sikkert løft med brug af en loftlift sparer ikke kun tid, men skaber også en mere rolig og tryg atmosfære for borgere, der har brug for hjælp til at blive løftet. Det kan derfor være en god idé at inddrage borgeren/patienten i forflytningsprocessen, så de føler sig mere trygge og respekterede.

Når der anvendes en loftlift, kan plejepersonale eller omsorgspersoner udføre løftene mere effektivt og sikkert. Det reducerer risikoen for skader både for den person, der løftes, og for de ansatte, der udfører løftet. Ved at minimere risikoen for fysisk anstrengelse og potentielle ulykker kan du skabe en mere beroligende og tillidsfuld oplevelse for borgerne.

Hvordan vælger man den rigtige loftlift?

Når du skal vælge det rigtige loftlift, er der flere faktorer, du bør overveje. Først og fremmest er det vigtigt at analysere behov og krav i forhold til både brugeren af liften samt den daglige arbejdsproces. Det kan eksempelvis være relevant at tage højde for løftekapacitet, størrelse og fleksibilitet i forhold til rumforholdene.

Derudover er uddannelse og træning af personalet en afgørende faktor i valg af loftlift. Det er vigtigt at sikre sig, at medarbejderne har den nødvendige viden omkring brugen af liftene samt korrekt håndtering af brugerne under transporten. Dette kan være medvirkende til at undgå af arbejdsskader hos både personale og brugere.

Analyse af behov og krav

Først og fremmest skal du identificere de specifikke arbejdsopgaver, der kræver brug af loftlifte for at optimere arbejdsprocesserne og undgå potentielle arbejdsskader. Det kan være opgaver som tunge løft eller forflytning af personer med nedsat mobilitet. Her bør du også overveje, hvor ofte loftliftene vil blive brugt, da det kan have indflydelse på hvilken type løft eller forflytning, der skal udføres. Ved at tage disse faktorer i betragtning vil institutionen være bedre rustet til at træffe en informeret beslutning om valget af den mest hensigtsmæssige loftlift til jeres behov.

Uddannelse og træning af personale

Sørg for, at personalet har den nødvendige uddannelse og træning i brugen af loftlifte. Dette er afgørende for at undgå arbejdsskader og optimere arbejdsprocesser. Opdater regelmæssigt personalets viden om sikkerhed og ergonomi ved brug af liftene.

For at sikre en optimal drift af loftlifte anbefaler Botved følgende:

  • Giv mulighed for efteruddannelse til personalet, inklusiv information om bærbarhedsgrænser
  • Udarbejd et systematisk træningsprogram, der tager hensyn til de forskellige niveauer af fysiske evner hos medarbejderne
  • Sørg for instruktion i vedligeholdelse og reparation af liftene

Hvordan vedligeholder man loftlifte?

For at sikre en forsvarlig drift af loftliften er det vigtigt at udføre regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse. Dette kan omfatte smøring af bevægelige dele, rengøring af styreskinner og testning af sikkerhedsfunktioner. Det anbefales også at have en professionel til at gennemgå liften årligt for større reparationer eller justeringer.

Udover regelmæssig vedligeholdelse bør du også være opmærksom på udskiftning og opdatering af dele på loftliften. Kontroller løbende ledninger, batterier, motorer og andre vitale komponenter for slidtage eller skader. Ved eventuelle problemer med disse dele er det vigtigt at kontakte en professionel tekniker straks for reparation eller udskiftning.

Regelmæssig eftersyn og vedligeholdelse

Udførelse af rutinemæssige inspektioner, smøring og justering af dele efter behov samt kontrol af sikkerhedsfunktioner er alle en del af den regelmæssige kontrol og vedligeholdelse på loftlifte. Ved at udføre disse opgaver kan du undgå unødige nedbrud og forlænge levetiden på løfteudstyret.

Her er nogle punkter, du bør medtage under eftersyn og vedligeholdelse:

  • Kontroller loftliftens elektroniske systemer
  • Undersøg løftebordet for fysiske skader eller slitage
  • Smør bevægelige dele som hjul, kroge m.m.
  • Kontroller om nødstopfunktionerne virker, som de skal

Husk altid at have en professionel tilkaldt i tilfælde af tvivl eller hvis der er brug for større reparationer. Det kan spare dig tid, penge og vigtigst af alt – det kan reducere risikoen for arbejdsskader!

Opdatering og udskiftning af dele

Identifikation af slidte eller beskadigede dele er vigtigt for at opretholde sikkerheden og effektiviteten af loftliften. Det anbefales at udskifte disse dele med nye originaldele fra producenten for at undgå potentielle problemer i fremtiden. Hvis der er behov herfor, kan du også overveje opgradering til nyere teknologi for yderligere optimering af arbejdsprocesserne.

Læs mere her og se de forskellige modeller her: https://botved.dk/hjaelpemidler/loftlifte/