CSR

Plant et Træ

Botved indleder miljøsamarbejde med Plant et Træ.

botved test dog

Her er en Botvedhund

Torsdag d. 14/5 2020 starter Botved en Lopital Go Green kampagne, hvor vi for hvert Lopital produkt, vi sælger, donerer 250 kr. (10 træer) til Plant et Træ. Kampagnen er første skridt i et langsigtet, grønt samarbejde.

En frodig gave til fremtiden

Skov er det mest effektive middel til at hive CO2 ud af atmosfæren og som følge heraf også et af de bedste tiltag til at imødegå de klimaudfordringer, vi står over for. Hos Botved glæder vi os derfor over det tætte samarbejde med Plant et Træ, som vi har indledt her i starten af 2020. Plant et Træ er en almennyttig organisation, som har H.K.H. Kronprinsen som protektor. Siden starten i 1988 har organisationen plantet mere end 1,5 millioner træer i Danmark.

“Da Botved ikke har egen produktion, er det begrænset, hvor stor en miljøgevinst vi kan hente ved at minimere vores eget forbrug af energi og råstoffer”, fortæller Mads Peter Poulsen, direktør i Botved. “Vores miljøpolitik er som følge heraf flerstrenget, og sigter bl.a. på at samarbejde med visionære, grønne projekter for at bakke aktivt op om den fælles kamp for et bedre klima. Ifølge FN’s klimapanel er mere skov en helt central del af klimaløsningen, og her har Plant et Træ vist sig at være en særdeles effektiv og fremsynet aktør. Så vi ser frem til et solidt og langvarigt samarbejde med dem”  

Se alle Lopital produkter her


Mindst 300 træer årligt

Botveds “Lopital Go Green” kampagne skydes i gang i midten af maj og vil i første omgang løbe i et år. I denne periode vil Botved donere 250 kr. – svarende til 10 træer – til Plant et Træ for hvert Lopital produkt, vi sælger. Vores foreløbige, forsigtige bud på en årlig donation ligger på 7.500 kr., hvilket svarer til 300 træer, men vi stræber efter at nå op på det dobbelte.

Vores arbejde koncentrerer sig om tre nøgleord: Træplantning, Børn og Læring, og samarbejdet med Botved vil bidrage til at styrke indsatsen på samtlige områder.

Jens Døssing, Landsformand for Plant et Træ

“Giver vi børnene kærligheden til naturen, vil de også passe godt på den. Det er vores filosofi, og Plant et Træ har derfor altid en positiv tilgang til læringen og miljøarbejdet. Botveds værdier passer godt til os, og deres bidrag vil både udbygge omfanget af vores træplantning og styrke udviklingen af det skolemateriale, som vi stiller til rådighed via samtlige skolebiblioteker. Efterhånden som vi lærer hinanden bedre at kende, tror jeg, at der åbnes op for et stort potentiale i samarbejdet.”

Permanent fredskov med stor variation

Plant et Træ opererer kun i Danmark, og aktiviteterne spænder lige fra alléer, mindetræer og enkelttræer, fx Kronprinsens 50 års fødselsdagseg på Frederiksplads i Aarhus, til undervisningsskove, frugtplantager samt læ- og skyggetræer ved børneinstitutioner.

Botveds bidrag vil blive brugt til at udvide arealet af fredskov, der er lovmæssigt beskyttet mod rydning, forhugning, kreaturgræsning m.m., og på hvis arealer, der altid skal være skov.

“Vi planter kun de træarter, som er naturligt forekommende i Danmark, men til gengæld prioriterer vi en stor variation i beplantningen”, forklarer Jens Døssing. “Det er en fantastisk lærerig oplevelse, når skolebørnene kan besøge en lokal skov og se 50 forskellige træarter på 1½ time. Derfor søger vi også samarbejde med så mange kommuner som muligt over hele landet.”

Indtil videre har Plant et Træ aftaler om skovplantning med flere kommuner rundt i landet.

Full circle – med dobbelt miljøeffekt

Samtidig med at Botved støtter Plant et Træ med indtægter fra salg af nye Lopital produkter, tilbyder vi også at afhente købernes gamle toilet-badestole kvit og frit. Alt det materiel, vi indsamler, afhentes senere på vores kontor i Herlev af en anden god samarbejdspartner: Global Medical Aid. De brugte kørestole, toilet-/badestole og rollatorer mv. distribueres herefter til lande som Ghana og Ukraine, der har hårdt brug for de stadig velfungerende hjælpemidler. 

Se alle Lopital produkter her